Sahalin Oy:n tietosuojaseloste (24.5.2018)

                                                                                                 

1. Rekisterinpitäjä

                           

Sahalin Oy
                           Kallliorinne  16, 21600 Parainen

                           

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
                            Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

                            

Saara Harilahti
                            Kalliorinne 16, 21600 Parainen
                            +358 40 708 4868
                            saara.harilahti@sahalin.fi

                                                                           

2. Rekisteröidyt

                           

i) Sahalin Oy:ltä ostaneet asiakkaat
ii) Sahalin Oy lähettänyt tarjouksen palveluista tai tuotteista
                           iii) Sahalin Oy lähettänyt tarjouksen palveluista tai tuotteista.

                                                                           

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

                           

Rekisterin pitämisen peruste:

                           

Asiakasrekisteri ostaneista asiakkaista, jälkimarkkinointia
                           Materiaalitoimittajat.

                           

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

                           

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Asiakassuhteessa oleville, esim. uuden tuotteen lanseeraus sekä kutsu järjestettäviin tapahtumiin, vuosipäivät, myyntitapahtumat jne.
                             Materialien hankinta.

                                                                           

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

                           

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

                           

Yrityksen / henkilön nimi
Osoite / Sähköposti / Puhelinnumero
                           Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

                                                                           

5. Rekisteröidyn oikeudet 

                           

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä  Sahalin Oy:n                             posti- tai sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti.

                           

Tarkastusoikeus

                             

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

                             

Oikeus tietojen oikaisemiseen

                            

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

                            

Vastustamisoikeus 

                            

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

                            

Suoramarkkinointikielto 

                            

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

                            

Poisto-oikeus 

                            

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.                            On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.                            Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

                            

Suostumuksen peruuttaminen

                            

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

                            

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

                            

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

                            

Valitusoikeus 

                            

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.                            Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.                        

                                                   

6. Säännönmukaiset tietolähteet

                           

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

                           

Asiakkaan tehdessä tilauksen ja se toimitetaan.
                            Asiakkaan tiedustelun perusteella
                            Materiaalien tilauksen perusteella.
                            Tavarantoimittajan esite-/ jakelun- näytekappaleiden perusteella.

                           

Sivustolla käytetään myös evästeitä verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi halutessaan estää oman selaimen asetuksista.

                                                                           

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

                            

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sahalin Oy:n ulkopuolelle.

                                                                           

8. Käsittelyn kesto

                            

Henkilötiedot on Sahalin Oy:n hallussa koko yrityksen toiminnan ajan. Toiminnan loppuessa rekisterit tuhotaan, ellei sitä ennen asiakas ole vaatinut ko. rekisterin kohtaa poistettavaksi.

                                                                           

9.Henkilötietojen käsittelijät

                            

Sahalin Oy:n henkilöstötietorekisteriä hoitaa Saara Harilahti.
                            Tilitoimistolla on tarvittaessa oikeus hoitaa sille osoitettu toiminto.

                                                                           

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

                            

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

                                                                           

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

                            

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.